Leveret af Google OversætOversæt

Ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub?

Bliv medlem her

Indkaldelse samt dagsorden til den

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, som bliver afholdt i mødesalen i Kildeskovshallen

ONSDAG den 20. marts 2024 KL. 19:30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

a. Valg af dirigent
 b. Formandens beretning
 c. Referat fra udvalg
 d. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 e. Fastsættelse af kontingent m.v. i flg. § 3 samt gennemgang af det løbende års budget.
 f. Behandling af indkomne forslag
 g. Valg til bestyrelsen
 h. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 i. Valg af ekstern revisor
 j. Eventuelt  

Klubbens vedtægter kan læses HER 

Facebook

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere

Sponsorer