Leveret af Google OversætOversæt

Ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub?

Bliv medlem her

Regler for adfærd i konkurrenceafdelingen

 
Vi ønsker alle sammen en konkurrenceafdeling, hvor svømmere og trænere trives, og hvor rammerne for de bedst mulige resultater for den enkelte – og for Gentofte Svømmeklub som fællesskab – er i top.
I konkurrenceafdelingen bruger vi mange timer sammen hver eneste uge. Derfor er det også vigtigt, at der er nogle fælles rammer og regler for god adfærd, der følges af alle svømmere. Vi forventer, at forældre til svømmerne bakker op om de fælles rammer. Helt overordnet følger vi TEAM Danmarks "Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt".

Generelt om træning

 • Kom til tiden – og gerne tidligt. Bliv indtil træningen er slut. Møde- og sluttider er angivet i holdets ugeplan.
 • Enhver sen mødetid eller tidlig afgang skal kommunikeres til træningens ansvarlige træner inden træningen begynder.
 • Træningen ligger typisk lige før eller efter skole. I skal være forberedt på at tage til træning direkte fra eller til skole.
 • For at sikre den naturlige udvikling som svømmer er det et krav, at man deltager i det antal træninger, som aftales med holdets ansvarlige træner. Det er et krav fra klubben, at svømmeren overholder holdets krav om fremmødeprocent. Hvis ikke dette overholdes fratages svømmeren retten til deltagelse i stævner indtil fremmødeprocenten igen overholdes eller træneren vurderer, at svømmeren igen er klar til at konkurrere.
 • Afvaskning inden træning sker altid uden badetøj. Tag først dit badetøj på efter grundig afvaskning under bruseren. Har du været på toilettet under træning skal du huske grundig afvaskning under bruseren inden du hopper i bassinet igen.
 • Skal man tisse under træning benytter man naturligvis toiletterne og ikke bassinet.
 • Husk oprydning efter træning. Net med træningsudstyr hænges altid op på knager/lægges i kurve. Pullbuoy, svømmefødder, plader lægges på plads. Kakaomælk kartoner og andet affald smides ud.
 • Nøgler til offentlige skabe i omklædning skal altid efterlades i låsen i skabet efter endt træning. 

Træningsspecifik adfærd

 • Respekter den “gyldne regel” – behandl dine holdkammerater og trænere, som du selv gerne vil behandles.
 • Optimal restitution sikres bedst ved, at man som minimum får 8- 10 timers søvn i døgnet. Der er således en klar forventning om, at man tager ansvar for egen udvikling og får dækket sit søvnbehov.
 • Vær opmærksom på, at din attitude påvirker alle omkring dig, og du selv har indflydelse på, om du har en positiv attitude til træning.
 • Alle er medlemmer af klubben på lige vilkår. Dette betyder, at nye svømmere på holdet starter på samme vilkår og må få samme behandling som de svømmere, der har været på holdet i en længere periode.
 • Alle svømmere forventes at bidrage positivt til træningen og være motiveret for at gøre deres svømning bedre. Svømmerne skal derfor forsøge at yde 100% fra start til slut.
 • Vær god, respekterende og tilgivende: Vær god ved dine holdkammerater og prøv at opmuntre, hvis de kæmper med noget. Tal til holdkammerater og trænere i den mest respektfulde tone du kan.
 • Vær nysgerrig: Hvis du undrer dig over de ting, der bliver lavet til træning, så vær ikke nervøs for at spørge dine trænere til råds for at forstå tingene bedre.
 • Mobning er under ingen omstændigheder i orden. Mobning er betegnet som alle fysiske og psykiske forsøg på at latterliggøre en holdkammerat.
 • Opvarmning og udstrækning er lige så vigtige dele af træningen som selve vandtræningen. Det kan være svært at kommunikere med holdkammeraterne i vandet, og derfor har man øget lyst til at snakke med dem på land. Sørg derfor at hold snak og hygge på et acceptabelt niveau, der sikrer, at du laver øvelserne med kvalitet.

Stævner

 • Kom til tiden! Mødetider og andet stævneinformation vil blive udsendt senest 1 uge før stævnets start.
 • Du skal være iklædt Gentofte klubtøj.
 • Du skal være en god ven og heppe på dine holdkammerater.
 • Generelt forventes det, at man bliver hele stævnet og hepper på sine holdkammerater under mesterskaber – også når du ikke selv svømmer. Ved klubstævner er det tilladt at gå, når man har svømmet en god udsvømning.
 • Det forventes, at du svømmer en god indsvømning. Hvis du er i tvivl om, hvad der er en god indsvømning, så sørg for at tal med din træner om dette inden stævnet.
 • Når det er muligt, så skal du svømme en god udsvømning efter alle dine løb under hele stævnet. Det er altså ikke nok at gøre det til allersidst. Hvis du er i tvivl om, hvad der er en god udsvømning, så sørg for at tal med din træner om dette inden stævnet.
 • Du skal have en plan og strategi for alle dine løb. Det er vigtigt, at du kommunikere med din træner omkring planen og strategien, således at der kan laves en naturlig forventningsafstemning. Efter hvert løb vil du skulle lave din egen evaluering af løbet ligesom træneren vil komme med input til de ting, som du skal hjem og træne mere på.
 • Det er altid svømmerens ansvar at vide hvilke løb der er tilmeldt, hvilke finaler der opnås, samt hvilke holdkapper svømmeren er udvalgt til at deltage i (spørg træneren i god tid). Såfremt svømmeren udebliver fra løb, og klubben efterfølgende idømmes en bøde, kan denne blive videresendt til svømmeren som egenbetaling.

Alkohol og rusmidler

 • Klubben har en holdning om at alkohol og svømning ikke hører sammen.
 • Ved deltagelse i Gentofte Svømmeklubs aktiviteter (træning, stævner, ture og træningslejre) er det fuldstændig uacceptabelt, at svømmerne indtager alkohol. Dette er gældende fra start til slut af den pågældende aktivitet.
 • Det er ligeledes uacceptabelt, hvis der konstateres beruselse, når man møder frem til træning eller konkurrence.
 • Rusmidler er totalt forbudt i Gentofte Svømmeklub både på ture, til træning og konkurrencer.
 • Hvis en svømmer overtræder ovenstående, så kontaktes forældre/værge. Svømmeren bliver indkaldt til en samtale med henblik på at afklare, hvorvidt svømmeren skal have karantæne eller udelukkes fra klubbens aktiviteter.
 • bortvisning og hjemsendelse vil være for egen regning. En overtrædelse vil endvidere indgå i klubbens vurdering af den aktives indstilling til og prioritering ift. tildeling af økonomisk tilskud og hvis man sendes hjem fra en tur, hvor Gentofte Svømmeklub har givet tilskud, vil der efterfølgende blive sendt en regning på tilskuddet. 

Brug af Nikotinprodukter

 • Klubben har en holdning om at brug af nikotinprodukter og svømning ikke hører sammen.
 • Svømmehaller, klubhus og andre områder er nikotinfrie områder.
 • På fælles ture som opstartsture og træningslejre og andre fælles ture/arrangementer er det ligeledes ikke tilladt at bruge nikotinprodukter.

Anti doping

 • Doping bryder med idrættens ånd om fair play og ærlighed. Doping er snyd og er mangel på respekt for både sig selv, svømmesporten, ens kammerater og Gentofte Svømmeklub. Gentofte Svømmeklub tager derfor afstand for enhver brug af doping.
 • Som medlem af Dansk Svømmeunion under Danmarks Idrætsforbund (DIF) er Gentofte Svømmeklub omfattet af de nationale antidoping regler opstillet af DIF og Anti Doping Danmark (ADD), der følger det internationale regelsæt (World Anti-Doping Program).
 • Alle medlemmer er forpligtet til at deltage i de dopingkontroller, som de bliver udtaget til uanset tid og sted, og uanset hvilken dopingmyndighed, der står for indkaldelsen.
 • Det er til enhver tid den enkelte svømmers ansvar at have kendskab til at overholde dopingreglerne. Det er derfor altid atletens eget ansvar at sikre, at intet forbudt stof bliver indtaget.
 • Gentofte Svømmeklub anbefaler derfor, at man til enhver tid ikke indtager fødevarer, drikkevarer eller kosttilskud, hvis man er det mindste i tvivl om, hvad de indeholder.
 • Skulle en udøver blive kendt skyldig i brug af doping, vil Gentofte Svømmeklub til enhver tid følge de gældende regler fra DIF i forhold til annullering af resultater, udelukkelse fra træning og konkurrence.
 • Hvis man har astma og bruger astmamedicin kan det være nødvendigt med en dispensationsansøgning om Therapeutic Use Exemption (TUE) hos ADD. Link til TUE dispensations listen HER
 • Bryder en atlet dopingreglerne, kan atleten ikke fortsætte sit medlemskab i Gentofte Svømmeklub. God vejledning til Udøverguide HER 
 • Som medlem af Gentofte Svømmeklub forpligter man sig til at efterleve ovenstående regler. Ønsker man ikke dette, kan man ikke være medlem af Gentofte Svømmeklub. 

Kommunikation

 • Klubben forventer at man taler pænt til og om hinanden.
 • Har svømmere eller forældre spørgsmål eller emner de ønsker at vende med træneren, er det bedst at tage fat i træneren på kanten frem for at sende e-mails. Dette giver den bedste dialog og misforståelser undgås.
 • Trænerne kender børnenes svømmeteknik og fysiske udvikling bedst og de træffer derfor kvalificerede beslutninger på svømmerens vegne. Familierne skal respektere og bakke op om trænerne og deres beslutninger.
 • Læs i øvrigt mere om hvordan vi ønsker kommunikation i Gentofte Svømmeklub HER


Vær medvirkende til, at du og dine holdkammerater overholder reglerne for adfærd og værdierne i overstående tekst.

Hvis ikke du som svømmer kan overholde de ovennævnte rammer, vil du få en venlig advarsel fra en af trænerne.

Hvis du på trods af advarslen fortsat ikke efterlever vores fælles regler, vil du blive udelukket fra træning i en periode. Gentagne overtrædelser af ovennævnte vil betyde udelukkelse fra stævner og i sidste ende eksklusion af klubben. Det håber vi selvfølgelig aldrig bliver nødvendigt, og vi håber, at du sammen med resten af konkurrenceafdelingen vil fortsætte med at være en god kammerat og blive en endnu dygtigere svømmer.Bestyrelsen, K-afdelingen og trænerne i K-afdelingen
Februar 2024 

Facebook

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere

Sponsorer