Leveret af Google OversætOversæt

Ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub?

Bliv medlem her

Udvalg

 
Bestyrelsen nedsætter udvalg og ad hoc arbejdsgrupper og beslutter udvalgenes kommissorier.

Udvalg og arbejdsgrupper kan bemandes med alle interesserede medlemmer af klubben og forældre til svømmere. Der deltager altid minimum ét bestyrelsesmedlem i et udvalg eller en arbejdsgruppe, der er nedsat af bestyrelsen. Udvalg og arbejdsgrupper annonceres på klubbens hjemmeside.

De kan findes her 


Herudover nedsættes i 2020 en arbejdsgruppe om klubbens bidrag til realiseringen af den nye svømmehal.

Klubchefen og evt. ansatte i klubben kan deltage i udvalg og arbejdsgrupper.

Formanden for udvalg og arbejdsgrupper er ansvarlig for kommunikation om arbejdet til klubben via hjemmeside eller nyhedsbreve minimum hvert halve år.

Aktuelle udvalg og arbejdsgrupper skal altid fremgå af klubbens hjemmeside. Interesserede frivillige er altid velkomne til at rette henvendelse om deltagelse i arbejdet til enten formand eller klubchef.

 

 

Facebook

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere

Sponsorer