Leveret af Google OversætOversæt

Ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub?

Bliv medlem her

Gentofte Elite (GE)

 
Vi ønsker at tilbyde de bedste svømmere i Gentofte, de bedste muligheder for at fortsætte deres udvikling i klubben. GE henvender sig til de svømmere, der satser på international og landsholdssvømning. Nærværende plan er rettet mod at give svømmerne nogle praktiske og konkrete tilbud, som kan understøtte deres udvikling i svømning, frem for direkte økonomisk støtte fra klubben.

Udtagelseskriterier og betingelser
Udtagelse sker igennem opnåelse af en kravtid (Se kravtidsskema pr.1/1-2019 for GE19). Kravene tager udgangspunkt i et internationalt niveau, og er benchmarket op mod dansk niveau.

Kravtiderne bliver taget op til revidering hvert år ultimo december. Skæringsdatoer for kvalifikation er 1/1 hvert år, og kvalifikation er gældende i 1 år.

Pr.1/1-2019 er der 7 svømmere under kravtiderne. Der er maksimalt plads til 6 svømmere indenfor budgettet. De 6 svømmere der er længst %-del under en kravtid, har en plads på holdet, gældende pr. 1/1. Man har mulighed for at kvalificere sig løbende igennem året, dog er svømmeren kun berettiget til de ydelser, som klubben på forsvarlig og praktisk vis kan afsætte, og altid først fra og med næste skæringsdato. Svømmerens bedste resultat indenfor de seneste 12 måneder er gældende pr.1/1.

Kun G1-svømmere kan komme i betragtning til GE.

Subjektive udtagelser kan forekomme i forbindelse med afbud, sammenfaldende landsholdsaktiviteter eller lignende. Dog vil det altid kun være svømmere med gyldig kravtid, der kan komme i spil til dette.

Svømmeren skal deltage fuldt ud i det træningsprogram, som Cheftræneren ligger. Deri komplet fremmøde på minimum 7 træningspas pr. uge, sygdom undtaget, samt deltagelse i alle større mesterskaber, som fx DML/DHM/DMK, medmindre internationale mesterskaber ligger i vejen herfor. Såfremt fremmøde eller anden deltagelse i aktiviteter er utilstrækkelig, gives først en advarsel og dernæst fritagelse fra GE-holdet resten af perioden, frem mod en ny skæringsdato.
Svømmeren skal overholde K-afdelingens Retningslinjer for god opførsel, herunder i alle henseender optræde ansvarligt og professionelt, i overensstemmelse med klubbens interesser.

Gentofte Elite (GE) 1-1-19

Man skal optræde som rollemodel i klubben, og mindst 1x halvårligt optræde som træner på et af de yngre konkurrencehold. Man skal herudover deltage i klubbens udbudte arrangementer inden for kost, sportspsykologi og træning.


Tilbud
• Støtte til Fysioterapi (Hele året)

• Årlig Screening

• Støtte ved skadesforløb/genoptræning

• Sikring af Internationalt stævne (typisk januar og maj/oktober) eller træningslejr (maj).

• Diætist forløb (Hele året) Mulig kropsanalyse (DXA)

• Mulighed for forløb med ekstern konsulent (hele året)

• Individuel træning 2-3 gange om året, videooptagelser, feedback, teknisk plan (januar-maj-september) 

Facebook

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere

Sponsorer