Leveret af Google OversætOversæt

Ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub?

Bliv medlem her

Kommunikation i Gentofte Svømmeklubs konkurrence afdeling

En stor del af den daglige kommunikation mellem forældre, svømmere og trænere foregår elektronisk. Hvis man som forældre undrer sig eller har spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte træneren. Det er vigtigt, at forældrene i klubben er åbne og ærlige i deres kommunikation, og at spørgsmål eller kritik fra jer forældre, kommer direkte til rette person. Nedenfor har vi udarbejdet 5 punkter, som vi synes er vigtige for at bevare et godt samarbejde og kommunikation mellem klubben, forældre, træner og svømmer.

En af klubbens værdier som også bestyrelsen arbejder efter er:

Vi taler til og med hinanden fremfor om hinanden 

Vi har modet til at møde hinanden med åbenhed, ærlighed, indsigt, respekt, tillid og tolerance.

  • I løbet af en sæson, kan der opstå uoverensstemmelser mellem forældre, træner og svømmer. Her er det vigtigt, at forældre/svømmer tager direkte kontakt til den person, det drejer sig om og ikke involverer andre forældre på f.eks. holdmailen, parkeringspladsen eller taler dårligt om træneren/vedkommende i større forsamlinger med andre forældre. Det kan være med til at optrappe konflikten yderligere og skaber en dårlig stemning på holdet og i klubmiljøet.

  • Det er værd at huske på, at det skrevne sprog kan være utaknemmeligt, og derfor vil vi opfordre jer til at ringe til træneren/personen, hvis der opstår problemer. En gang imellem kan det være nødvendigt at mødes for at få afklaret nogle forhold, og dette kan arrangeres efter behov.

  • Er I som forældre ikke tilfredse med den løsning eller samtale I har haft med den pågældende træner, så skal I kontakte elitetræneren, som er den overordnede sportsligt ansvarlige, og den som står med det sportslige ledelsesmæssige ansvar overfor trænerstaben. Er man ikke tilfreds med den løsning som elitetræneren anviser, kan I kontakte klubchefen og dernæst formanden.

  • Tal ikke nedsættende eller dårligt om dit barns træner, mens svømmeren hører dette, da det kan ødelægge svømmerens tillid til træneren og derved forringe selve træningen.

  • Vi vil henstille til, at denne retningslinje accepteres og efterfølges. Den har blandt andet til formål at beskytte såvel træner, svømmer, familien omkring svømmeren, samt holdet og klubben.

E-mail til Elite træner Kasper Linddal: Kasper@gentofteswim.dk

E-mail til Klubchef Christian Toft: Klubchef@gentofteswim.dk 

E-mail til formand  Jan Mindegaard: Formand@gentofteswim.dk


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Gentofte Svømmeklub  

 

 

Facebook

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere

Sponsorer