Leveret af Google OversætOversæt

Ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub?

Bliv medlem her

Købs- og medlemsbetingelser


Klubbens juridiske navn: 

GENTOFTE SVØMME KLUB
Selskabsform: Forening
CVR-nummer: 26 48 74 12

Adresse:
Adolphsvej 25
2820 Gentofte
 
Telefon 39 77 44 25
Officiel e-mail adresse: kontor@gentofteswim.dk
Officiel web-adresse: www.gentofteswim.dk


FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret.


INDMELDELSE
Hvis du ikke er medlem af klubben og ønsker indmeldelse, skal du anvende vores online tilmeldingssystem, som findes via fanen “ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub”.

Du skal oprette en profil på den person, som skal gå til svømning. Derefter tilmelder du og betaler via vores tilmeldingssystem. Det er vigtigt at opdatere mobilnummer og e-mail, da vi i tilfælde af aflysninger eller anden information sender ud via e-mail og sms.

Vores sæson løber fra slut august til midt juni. Det helårlige kontingent nedskrives tre gange i løbet af en svømmesæson.

 • når tilmelding sker fra mandag i uge 42, reduceres kontingentet med 25% 
 • når tilmelding sker fra mandag i uge 51, reduceres kontingentet med 50% 
 • når tilmelding sker fra mandag i uge 11, reduceres kontingentet med 75% 

Som nyt medlem betaler man et indmeldelsesgebyr på kr. 300.-

AFLYSNINGER
Vær opmærksom på, at der ikke ydes økonomisk kompensation ved aflysninger af svømmehold, ved lukning af bassiner pga. feks afføring, opkast, svømmestævner eller andre årsager. Vi giver ingen kompensation ved aflysninger, med mindre det er sket tre gange i træk, dog ikke ved helligdage.

Er du tilmeldt et fredag, lørdag og søndags svømmehold i Kildeskovshallen, kan der 3-4 gange om året forekomme aflysninger pga svømmestævner. Når vi aflyser svømmeundervisning pga stævner, så tilbyder vi de aflyste hold, så vidt det er muligt, at deltage i svøm-langt, ministævne, store badedag eller erstatningssvømning, istedet for.

Kontingentet er betaling for et medlemskab, ikke for en bestemt mængde idræt og eller undervisning på et specifikt hold. Et foreningsmedlemskab er ikke omfattet af forbrugeraftale loven.


UDMELDELSE M.V.
 • Udmeldelse skal ske skriftligt til kontor@gentofteswim.dk
 • Ved udmeldelse inden uge 42 refunderes 75% af kontingentet.
 • Ved udmeldelse inden 31/12 refunderes 50% af kontingentet.
 • Efter 31/12 refunderer klubben ikke noget kontingent.
 • Ved udmeldelse kan man ikke overføre kontingent til andre personer eller andre aktiviteter.
 • Kontingentet er betaling for et medlemskab og ikke for en bestemt mængde idræt. Et foreningsmedlemskab er ikke omfattet af forbrugeraftale loven og derfor vil der ikke blive ydet økonomisk godtgørelse ved aflysning af timer.
 • Aktive medlemmer, der er i kontingentrestance, kan udelukkes fra at deltage i klubbens arrangementer, og de kan – efter der er afgivet varsel herom – ekskluderes af klubben.
 • Betales skyldigt kontingent ikke efter 1 måned påløber et administrationsgebyr.
 • Ved udmeldelse af "Vandslottet" tilbagebetaler vi ikke kontingent, uanset hvornår eller hvorfor du ikke længere ønsker at være medlem.

PERSONOPLYSNINGER (GDPR)
Når du klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering (“Secure Socket Layer”). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Gentofte Svømmeklub samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

Som registreret bruger hos Gentofte Svømmeklub har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven og Persondataforordningen. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Ønsker du at tilmelde dig et svømmehold hos Gentofte Svømmeklub, skal du oprette et brugernavn og en adgangskode. Det er dit ansvar at opbevare disse informationer betryggende.

Hvis du vælger at slette din profil accepterer du at vi opbevarer dine data i tre år fra udmeldelsesdatoen til brug for bl. a tilskud fra kommunen.


NYHEDSBREVE
Har du oprettet en profil i vores system, vil du automatisk modtage nyhedsbrevet på den e-mailadresse, som du har oplyst. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbreve igen ved at afkryse ‘Ønsker ikke nyhedsbrev’ under dine profiloplysninger.


COOKIES
I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer kunden benytter.

I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen “Funktioner” – “Internetindstillinger” – “Slet cookies”.


TEKNISKE KRAV TIL KUNDENS COMPUTERUDSTYR
Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).


PRISER
Alle priser er i danske kroner (DKK), og de er ikke tillagt moms, da vi er en forening.

Vi modtager betaling fra følgende kort: Dankort, Visa/Dankort, Mastercard og MobilePay.

Vi bruger DIBS som betalingsgateway til Dankort. Læs mere på deres side om sikkerheden ved online betaling.

Gentofte Svømmeklub kan opkræve et gebyr på 1,45 kr. pr. transaktion + 0,10 % ved køb over 100.- og 0,70 kr. pr. transaktion for 50.- og under.

Du afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.


ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER
De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden www.gentofteswim.dk


FORBEHOLD
Gentofte Svømmeklub tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Gentofte Svømmeklub er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.


ANSVARSFRASKRIVELSE
Gentofte Svømmeklub og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af www.gentofteswim.dk , herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,

– at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.

– at www.gentofteswim.dk og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

Gentofte Svømmeklub og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Gentofte Svømmeklub ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Gentofte Svømmeklub. Gentofte Svømmeklub påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Gentofte Svømmeklub ydelser på www.gentofteswim.dk


KLAGER OG REKLAMATIONER
Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

Gentofte Svømmeklub

Adolphsvej 25
2820 Gentofte

Telefon 39 77 44 25

Facebook

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere

Sponsorer