Leveret af Google OversætOversæt

Ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub?

Bliv medlem her

Konkurrencepolitik for Gentofte Svømmeklub

 

Målgruppen for k-afdelingen er 

  • G1I: (svømmere 15+ år: junior/senior) 7-9 gange om ugen (heraf 2-3 morgentræninger) – 1½-2 timer time pr. gang + dry land (3-4 x 45 min. om ugen) + individuel styrketræning. 16-20 svømmere.
  • G1N: (svømmere 15+ år: junior/senior) 7-9 gange om ugen (heraf 2-3 morgentræninger) – 1½-2 timer time pr. gang + dry land (3-4 x 45 min. om ugen) + individuel styrketræning. Gruppen består af 20-25 svømmere.
  • G2: (svømmere 13-14 år: årgang) 6-7 gange om ugen (heraf 1-2 morgentræninger) – 1½-2 timer time pr. gang + dry land (3-4 x 45 min. om ugen). Gruppen består af 20-25 svømmere. 
  • G3: (svømmere 11-13 år: børnesvømmere 1+2) 4-5 gange om ugen ­-  1-2 time pr. gang (heraf 1 morgentræning) + dry land (3-4 x 45 min. om ugen). Gruppen består af 40-50 svømmere, svømmerne opdeles i træningsgrupper så der sikres progression i træningsmængden. 

Medleyskole:

  • MS 2: (svømmere 10 år: præbørn) 3 gange om ugen – 1-1½ time pr. gang + 2 x 45 dryland om ugen. Gruppen består af 2 x 30 svømmere. 3 trænere på holdet.
  • MS 1: (svømmere 9 år: præbørn) 2 gange om ugen – 1 time pr. gang + 2 x 30 dryland om ugen. Gruppen består af 4 x 15 svømmere. 2 trænere pr. hold. 

Formål


Vi ønsker med politikken at synliggøre, at vi driver en konkurrenceafdeling, med en elitær top. Konkurrencepolitikken skal synliggøre, at vi arbejder struktureret med talent- og eliteudvikling både internt og eksternt.

Prioritering


Vi har følgende prioritering:

1.    Talent- og elite

2.    Svømmeskole

3.    Motionsafdeling

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)

Bestyrelsens soundingboard er ansvarlig for konkurrencepolitikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)


Klubchefen er ansvarlig for implementering af konkurrencestrategien.

Kommunikation


Konkurrencepolitikken bliver en del af holdmappen og indarbejdes i info-folderen i k-afdelingen. Endelig præsenteres politik og strategi på et separat møde for forældre og svømmere.

Konkurrencestrategi for Gentofte Svømme Klub

 
Gentofte Svømme klub er partnerskabsklub med SVØM Danmark,  og følger det aldersrelaterede trænings koncept (ATK 2.0). Gentofte Svømme Klub ønsker at være blandt de bedste årgangs-junior og senior klubber i Danmark.

Gentofte Svømme Klubs udvikling af talenter sker i klubbens k-Afdeling.

Vores umiddelbare succes måler vi på nationale mesterskaber og internationale udtagelser. Vores succes på lang sigt måler vi på holdenes og årgangenes udvikling i forhold til den generelle udvikling i Danmark. Det sidste gør vi med Optimalkurven i forhold til SVØM udviklingspoint.

Vi søger vedholdende at skabe den bedst mulige udvikling af hver enkelt svømmer. Vi er opmærksomme på at de bedste svømmeres præstationer og lyst til at svømme hænger sammen med at holdet fungerer. Derfor har vi fokus på den enkelte svømmers præstationsudvikling, holdets præstationsudvikling, den mentale udvikling, samt relationerne på holdet. For at gennemføre vores strategi laver vi differentierede indsatser der passer til alderstrinnet på alle holdene. Vi afholder individuelle målsætningssamtaler, giver kostvejledning, individuel skadesforbyggende screening for de ældste hold, træning med varierende fokus samt gruppecoaching.

Konkurrenceholdene opfattes af svømmerne og forældrene som et positivt, stærkt og aktivt fællesskab som man kan og vil være en del af. Gennem fællesskabet udvikler klubben konstant på sin egen kultur. Derfor involverer vi forældrene i aktiviteterne omkring svømmerne samtidig med at fokusere på at opbygge relationerne gennem dannelse af forældreteams. Vi sætter rammerne for en spændende morgentræning, involverer svømmerne og giver dem ansvar og indflydelse på træningen. Vi fortæller de gode historier til hinanden og taler om vore værdier.

Teamlederen er ansvarlig for implementering af konkurrencestrategien og herunder sikrer implementering af Aldersrelateret Trænings Koncept. Teamlederen sparrer, uddanner og coacher løbende trænere omkring den svømmetekniske linje og træneropgaven. Trænerne er veluddannede og arbejder anerkendende med svømmerne for at skabe motivation og langsigtede relationer. Trænere er i samarbejde med svømmerne medskabende og bærere af holdets kultur.
 

Facebook

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere

Sponsorer