Leveret af Google OversætOversæt

Ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub?

Bliv medlem her

Konkurrencepolitik for Gentofte Svømmeklub

 

Målgruppe


Målgruppen for konkurrencepolitikken er:

G1I: (Piger: 14+ år, drenge 15+ år) 7-9 gange om ugen (heraf 2-3 morgentræninger) – 1½-2 timer time pr. gang + dry land (3-4 x 45 min. om ugen) + individuelt styrketræning. Gruppen består af 16-20 svømmere.

G1N: (Piger: 14+ år, drenge 15+ år) 5-7 gange om ugen (heraf 1-2 morgentræninger) – 1½-2 timer time pr. gang + dry land (1-3 x 45 min. om ugen). Gruppen består af 20 svømmere.

G2: (Piger: 12+ år, drenge 13+ år) 6-7 gange om ugen (heraf 1-2 morgentræninger) – 1½-2 timer time pr. gang + dry land (3-4 x 45 min. om ugen). Gruppen består af 20 svømmere.

G3: (Piger: 11+ år, drenge 12+ år) 5 gange om ugen – 4 x 1½ time pr. gang (heraf 1 morgentræning) + 1 træningspas på 2 timer) + dry land (3-4 x 45 min. om ugen). Gruppen består af 30 svømmere.

G4: (Piger: 10 år, drenge 11 år) 4 gange om ugen – 1½ time pr. gang + 2 x 45 dryland om ugen. Gruppen består af 30 svømmere.

Medleyskole:

MS 2: (Piger: 9 år, drenge 10 år) 3 gange om ugen – 1-1½ time pr. gang + 2 x 45 dryland om ugen. Gruppen består af 2 x 30 svømmere. 3 trænere på holdet.Formål


Vi ønsker med politikken at synliggøre, at vi driver en konkurrenceafdeling, med en elitær top. Konkurrencepolitikken skal synliggøre, at vi arbejder struktureret med talent- og eliteudvikling både internt og eksternt.

Prioritering


Vi har følgende prioritering:

1. Talent- og elite

2. Svømmeskole

3. Motionsafdeling

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)

K-udvalgets repræsentant i bestyrelsen er ansvarlig for konkurrencepolitikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)


Cheftræneren er ansvarlig for implementering af konkurrencestrategien.

Kommunikation


Konkurrencepolitikken bliver en del af holdmappen og indarbejdes i info-folderen i k-afdelingen. Endelig præsenteres politik og strategi på et separat møde for forældre og svømmere.

Konkurrencestrategi for Gentofte Svømme Klub

 
Gentofte Svømme klub er talentudviklings klub certificeret af Dansk svømmeunion og derved følger det aldersrelaterede træning koncept. Gentofte Svømme Klub er et af landets bedste årgangs- og juniorhold.

Gentofte Svømme Klubs udvikling af talenter sker i klubbens K-Afdeling.

Vores umiddelbare succes måler vi på nationale mesterskaber og internationale udtagelser. Vores succes på lang sigt måler vi på holdenes og årgangenes udvikling i forhold til den generelle udvikling i Danmark. Det sidste gør vi med udviklingskurven i forhold til OL-point og FINA-beregninger.

Vi søger vedholdende at skabe den bedst mulige udvikling af hver enkelt svømmer. Vi er opmærksomme på at de bedste svømmeres præstationer og lyst til at svømme hænger sammen med at holdet fungerer. Derfor har vi fokus på den enkelte svømmers præstationsudvikling, holdets præstationsudvikling, den mentale udvikling, samt relationerne på holdet. For at gennemføre vores strategi laver vi differentierede indsatser der passer til alderstrinnet på alle holdene. Vi afholder individuelle målsætningssamtaler, giver kostvejledning, individuel skadesforbyggende screening for de ældste hold, træning med varierende fokus samt gruppecoaching.

Konkurrenceholdene opfattes af svømmerne og forældrene som et positivt, stærkt og aktivt fællesskab som man kan og vil være en del af. Gennem fællesskabet udvikler klubben konstant på sin egen kultur. Derfor involverer vi forældrene i aktiviteterne omkring svømmerne samtidig med at fokusere på at opbygge relationerne gennem dannelse af forældreteams. Vi sætter rammerne for en spændende morgentræning, involverer svømmerne og giver dem ansvar og indflydelse på træningen. Vi fortæller de gode historier til hinanden og taler om vore værdier.

Cheftræneren er ansvarlig for implementering af konkurrencestrategien herunder sikrer implementering af Aldersrelateret Trænings Koncept. Cheftræneren sparrer, uddanner og coacher løbende trænere omkring den svømmetekniske linje og træneropgaven. Trænerne er veluddannede og arbejder anerkendende med svømmerne for at skabe motivation og langsigtede relationer. Trænere er i samarbejde med svømmerne medskabende og bærere af holdets kultur.

MS2-holdet er klubbens 5. hold. På medleyskole 2 stilles der større krav til korrekt udførelse ad de basale bevægelsesmønstre. Svømmerne skal kunne svømme alle fire stilarter og have god forståelse af egen krop. Herunder så skal svømmerne kunne lave korrekte vendinger og hovedspring.

G4-holdet er klubbens 4. hold og dermed det yngste konkurrencehold. Her vil svømmerne stifte bekendtskab med det at være konkurrencesvømmer. Formålet med træningen er at udvikle svømmerne således, at de forbedrer deres tekniske kunnen, styrke og forståelse af svømning generelt. Det er målet at skabe konkurrencesvømmere, som kan udvikle sig og dermed flytte på klubbens G4-hold inden for gennemsnitligt 1 år fra start på MS2-holdet. Yderligere er det et mål, at svømmerne opnår en god teknik i alle stilarter.

G3-holdet er klubbens 3. konkurrencehold. Det er målet at skabe konkurrencesvømmere, som kan udvikle sig og dermed flytte på klubbens G3-hold inden for 1½-2 år fra start på G3-holdet. Målet for G3 -holdet er at de skal forbedre teknikken i alle fire svømme arter, kunne forstå træningsprogrammerne og have lysten til at forsætte på G2-holdet. Målet er komme med til nordsjællandske årgangsmesterskaber samt stifte bekendtskab med holdturneringer såsom mini-turneringen.

G2-holdet er klubbens 2. konkurrencehold. Formålet med holdet er at videreudvikle svømmerne teknisk og fysisk, så de kan deltage i individuelle løb ved danske og sjællandske mesterskaber. Yderligere vil svømmerne opnå en vis forståelse af svømning på det teoretiske plan, eksempelvis forståelse af hvad, der er god teknik. Svømmerne lærer at få en træningskultur. Træningsforståelse er også et mål for svømmere på G2-holdet: Ligge rigtigt på banen, overhale ordentligt, starte efter trænings uret, tælle antal gentagelser, ansvar for egen træning og udstyr, respekt for holdkammerater etc. Svømmerne ses som hele atleter der skal udvikles i en stor variation af bevægelsesmønstre. Derfor tilbydes der et bredt udvalg af aktiviteter såsom gymnastik, løb, styrketræning, landtræning, boldspil, endags aktiviteter. Desuden satses der ikke udelukkende på en enkelte disciplin, men et udvalg af discipliner. Det er målet at skabe konkurrencesvømmere, som kan udvikle sig og dermed flytte på klubbens G1-hold efter 2-2½ år fra start på G2-holdet.

GS1-holdet Holdet tilbydes til nogle af klubbens konkurrencesvømmere, på ældste årgang eller junior-niveau. Det er afgørende for sammensætningen og kulturen på holdet, at svømningen prioriteres højt blandt alle svømmere. Det forventes at svømmerne deltager ved klubbens arrangementer dvs. 5 x træning pr. uge, 3-4 halvårlige stævner, 1 x træningslejr og diverse sociale arrangementer. Der kan være mulighed for at supplere træningen yderligere ved behov. Derudover er det vigtigt, at svømmerne udviser engagement og samarbejde til træning og brænder for konkurrencen til stævner. Det overordnede mål for Gentofteswim 1 er at fastholde en ambitiøs ungdomsgruppe, som deltager ved mesterskaber, og bidrager til konkurrencekulturen i klubben.

G1-holdet er klubbens 1. konkurrencehold. På G1-holdet får svømmeren mulighed for at udfolde talentet efter evne. Træningen planlægges efter 2 årlige topninger ved de nationale mesterskaber. Der arbejdes med individuelle udviklingsplaner. Svømmerne ses som hele atleter der skal udvikles i en stor variation af bevægelsesmønstre. Derfor tilbydes der et bredt udvalg af aktiviteter såsom gymnastik, løb, styrketræning, landtræning, boldspil, endags aktiviteter. Desuden satses der ikke udelukkende på en enkelt disciplin, men et udvalg af discipliner. 

Facebook

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere

Sponsorer