Leveret af Google OversætOversæt

Ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub?

Bliv medlem her

Arbejdsgrupper


Vi har organiseret os i det daglige i følgende tre arbejdsgrupper;

1. Stævne- og aktivitetsgruppen

Gruppen består pt af følgende personer:
1. Træner repræsentant Nicoline Jepsen 
3. Annette Hørlykke (mor til  Gustav G1N)
4. Anna Udar (mor til Max G1N)
5. Jeanette Bjørnlund 

Opgaver som løses i stævne- og aktivitetsgruppen:

• Arrangere egne stævner (NGO, børne, klub, medley challenge, E47)

• Arrangere og udvikle indtægtsgivende stævner for klubben (børne eller sprint stævne)

• Sikre rekruttering og oplæring af:

      Stævneledere
      Stævnesekretærer der har grodan expertise
      Speakere
      Hjælpere til afvikling af stævne (eltid, forplejning m.m)

• Sikre bookning og kontakt til hallen ved aktiviteter

• Angive indkøb af medaljer, nåle, pokaler og andet udstyr ved stævner

• Koordinere bemanding til stævner med frivillighedsgruppen.

Behov for deltagere: Min. 1 person fra hvert hold, og altid have 2 personer til hver funktion


2. Trivselsgruppen bane 7

Gruppen består pt af følgende personer:

1. Anne Mie Soelberg (mor til Malou G1N)
2. Emilie Hasløv (mor til Ada G1N)


Opgaver som løses i trivselsgruppen:

• Udsende trivselsundersøgelser f.eks i forbindelse med oprykninger eller sæsonafslutninger

• Arrangere sociale aktiviteter for holdene, både samlet eller hver for sig.

• Arrangere:

 Opstartstur

Juleafslutning

Klubmesterskabsfest

 Sommerfest


Behov for deltagere: Min. en person fra hvert hold. 3. Frivillighedsgruppen

Gruppen består pt af følgende personer:

MS2 Tijana Kjær 
 G3 Lone Riisgaard (officials) 
 G3 Mette K. Nielsen (socialt)
 G2 Marie Bergh
 G1N Eva Møllenbach
 G1I Camilla Rybak-Andersen (officials)
 G1I Elena Bjerre Nielsen (træningslejre, transport)
 G1I Emilie Hasløv & Unna Balle (socialt)

 

Opgaver som løses i frivillighedsgruppen:

• Koordinere holdlederfunktionen på alle k-hold, dvs der er forældrekoordinatorer på aktiviteterne og deres opgaver er klare (velkomst af nye, motivering til at kommunikere fra invitationsstævner)

• Planlægge og fordele officialopgaver ved alle stævner

• Tilmelde officials til alle stævner

• Sikre og koordinere uddannelse af officials

• Arrangere transport og overnatning for svømmere, trænere, holdledere og officials ved eksterne stævner

• Arrangere træningslejre i samarbejde med klubchefenBehov for deltagere: Min. 1 person fra hvert hold

Mødefrekvens


K-udvalget mødes minimum 3 gange årligt á 3 timer (aug-dec-maj) eller efter behov.


Arbejdsgrupperne mødes efter behov uafhængigt af K-udvalget.


 


Facebook

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere

Sponsorer