Leveret af Google OversætOversæt

Ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub?

Bliv medlem her

Arbejdsgrupper


Vi har organiseret os i det daglige i følgende tre arbejdsgrupper;

1. Stævne- og aktivitetsgruppen

Gruppen består pt af følgende personer:

1. Camilla Demuth (mor til Viola GS1 og Stella G2)
2. Træner repræsentant Anders Møller (Træner G2)
3. Annette Hørlykke (mor til Caroline G1 og Gustav G4)
4. Anna Udar (mor til Max G3)
5. Morten Svedal (far til Andreas på G3 og katrine på MS2)

Opgaver som løses i stævne- og aktivitetsgruppen:

• Arrangere egne stævner (NGO, børne, klub, medley challenge, E47)

• Arrangere og udvikle indtægtsgivende stævner for klubben (børne eller sprint stævne)

• Sikre rekruttering og oplæring af:

      Stævneledere
      Stævnesekretærer der har grodan expertise
      Speakere
      Hjælpere til afvikling af stævne (eltid, forplejning m.m)

• Sikre bookning og kontakt til hallen ved aktiviteter

• Angive indkøb af medaljer, nåle, pokaler og andet udstyr ved stævner

• Koordinere bemanding til stævner med frivillighedsgruppen.Behov for deltagere: Min. 1 person fra hvert hold, og altid have 2 personer til hver funktion2. Trivselsgruppen bane 7

Gruppen består pt af følgende personer:

1. Gitte Poulsen (mor til Asta G1)
2. Anne Mie Soelberg (mor til Malou GS1)
3. Ny far eller mor fra G4
4. Emilie Hasløv (mor til Ada G2)
Opgaver som løses i trivselsgruppen:

• Udsende trivselsundersøgelser f.eks i forbindelse med oprykninger eller sæsonafslutninger

Arrangere sociale aktiviteter for holdene, både samlet eller hver for sig.

• Arrangere:

Opstartstur

Juleafslutning

Klubmesterskabsfest

Sommerfest


Behov for deltagere: Min. en person fra hvert hold. 3. Frivillighedsgruppen

Gruppen består pt af følgende personer:

1. Dorte Vang-Jensen (mor til Christoffer G1 og Caroline GS1)
2. Camilla Demuth (mor til Viola GS1 og Stella G2)
3. Eva Strøbek (mor til Lucas G1 og Anna Rebecca G2)
5. Morten Svedal (far til Andreas G3 og Katrine på Mini haj)
6. Henriette Misander (mor til Lucas på G4)

Opgaver som løses i frivillighedsgruppen:

• Koordinere holdlederfunktionen på alle k-hold, dvs der er forældrekoordinatorer på aktiviteterne og deres opgaver er klare (velkomst af nye, motivering til at kommunikere fra invitationsstævner)

• Planlægge og fordele officialopgaver ved alle stævner

• Tilmelde officials til alle stævner

• Sikre og koordinere uddannelse af officials

• Arrangere transport og overnatning for svømmere, trænere, holdledere og officials ved eksterne stævner

• Arrangere træningslejre i samarbejde med klubchefenBehov for deltagere: Min. 1 person fra hvert hold

Mødefrekvens


K-udvalget mødes minimum 3 gange årligt á 3 timer (aug-dec-maj) eller efter behov.

Arbejdsgrupperne mødes efter behov uafhængigt af K-udvalget.

 

Facebook

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere

Sponsorer