Leveret af Google OversætOversæt

Ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub?

Bliv medlem her

K-udvalget

Sammensætning

Konkurrenceudvalget består af op til 9 personer:

  • Formand for K-udvalget (medlem af bestyrelsen)
  • Klubchefen for Gentofte Svømmeklub
  • En fuldtidsansat ansvarshavende træner
  • En til to medlemmer fra bestyrelsen
  • Fire menige medlemmer repræsenteret af forældre fra de forskellige K-hold.

Det forsøges at sammensætningen af udvalget sker med repræsentanter fra alle K-hold.

Nuværende sammensætning:


1. Formand: Thomas Dessau (bestyrelsesmedlem)
2. Klubchef: Christian Toft (far til Nina G1, Clara G2, Rosa MS2)
3. Træner: Christine Eilertsen
4. Bestyrelsesmedlem: Dorte Vang-Jensen (mor til Christoffer G1 og Caroline GS1)
5. Medlem: Eva Strøbek (mor til Lucas G1 og Anna Rebecca G2)
6. Medlem: Gitte Poulsen (mor til Asta G1)
7. Medlem: Emilie Hasløv (mor til Ada G3)
8. Medlem: Louise Høyer (mor til Mathilde G4)

Ansvar & myndighed


Udvalgsformanden holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.

Opgaver


Konkurrenceudvalget har bl.a. følgende opgaver;

• Formulere politikker samt udvikle og vedligeholde talent- og elitestrategi

• Afholde forældremøder i september og januar

• Evaluering af oprykningskriterier

• Ajourføre og udlevere velkomstfolder og forældrehåndbog

• Udarbejde referat for møderne

Arbejdsgrupper


Konkurrenceudvalget har organiseret sig i det daglige i følgende tre arbejdsgrupper;

1. Stævne- og aktivitetsgruppen

Gruppen består pt af følgende personer:

1. Camilla Demuth (mor til Viola GS1 og Stella G2)
2. Træner repræsentant Anders Møller (Træner G2)
3. Annette Hørlykke (mor til Caroline G1 og Gustav G4)
4. Anna Udar (mor til Max G3)
5. Morten Svedal (far til Andreas på G3 og katrine på MS2)

Opgaver som løses i stævne- og aktivitetsgruppen:

• Arrangere egne stævner (NGO, børne, klub, medley challenge, E47)

• Arrangere og udvikle indtægtsgivende stævner for klubben (børne eller sprint stævne)

• Sikre rekruttering og oplæring af:

      Stævneledere
      Stævnesekretærer der har grodan expertise
      Speakere
      Hjælpere til afvikling af stævne (eltid, forplejning m.m)

• Sikre bookning og kontakt til hallen ved aktiviteter

• Angive indkøb af medaljer, nåle, pokaler og andet udstyr ved stævner

• Koordinere bemanding til stævner med frivillighedsgruppen.Behov for deltagere: Min. 1 person fra hvert hold, og altid have 2 personer til hver funktion2. Trivselsgruppen

Gruppen består pt af følgende personer:

1. Gitte Poulsen (mor til Asta G1)
2. Anne Mie Soelberg (mor til Malou GS1)
3. Ny far eller mor fra G4
4. Emilie Hasløv (mor til Ada G2)
5. Louise Høyer (mor til Mathilde G3)Opgaver som løses i trivselsgruppen:

• Sikre god modtagelse af nye svømmere og deres forældre

• Agere støtte-/kontaktperson til forældregruppen

• Støtte op om traditioner/fællesskab på holdene f.eks. i form af faste morgenmadsaftaler, ture, fester, foredrag o.l.

• Udforme trivselsundersøgelser og give trænerne feedback på disse (f.eks i forbindelse med den årlige oprykningsproces)


Behov for deltagere: Min. en person fra hvert hold. Efter 2019 oprykning mangler vi en repræsentant fra G43. Frivillighedsgruppen

Gruppen består pt af følgende personer:

1. Dorte Vang-Jensen (mor til Christoffer G1 og Caroline GS1)
2. Camilla Demuth (mor til Viola GS1 og Stella G2)
3. Eva Strøbek (mor til Lucas G1 og Anna Rebecca G2)
4. Mikala Haag Kreiser (mor til Alberte G2)
5. Morten Svedal (far til Andreas G3 og Katrine på Mini haj)
6. Henriette Misander (mor til Lucas på G4)Opgaver som løses i frivillighedsgruppen:

• Koordinere holdlederfunktionen på alle k-hold, dvs der er forældrekoordinatorer på aktiviteterne og deres opgaver er klare (velkomst af nye, motivering til at kommunikere fra invitationsstævner)

• Planlægge og fordele officialopgaver ved alle stævner

• Tilmelde officials til alle stævner

• Sikre og koordinere uddannelse af officials

• Arrangere transport og overnatning for svømmere, trænere, holdledere og officials ved eksterne stævner

• Arrangere træningslejre i samarbejde med klubchefenBehov for deltagere: Min. 1 person fra hvert hold

Mødefrekvens


K-udvalget mødes minimum 3 gange årligt á 3 timer (aug-dec-maj) eller efter behov.

Arbejdsgrupperne mødes efter behov uafhængigt af K-udvalget.

 

Facebook

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere

Sponsorer