Leveret af Google OversætOversæt

Ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub?

Bliv medlem her

Indkaldelse samt dagsorden til den

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, som bliver afholdt i mødesalen i Kildeskovshallen

TORSDAG D. 10. Marts 2022 KL. 19:00

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

a. Valg af dirigent
b. Formandens beretning
c. Referat fra udvalg
d. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
e. Fastsættelse af kontingent m.v. i flg. § 3 samt gennemgang af det løbende års budget.
f. Behandling af indkomne forslag
g. Valg til bestyrelsen
- Valg af formand
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
h. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
i. Valg af ekstern revisor
j. Eventuelt  

Klubbens vedtægter kan læses HER 

Ad pkt. a:
Bestyrelsen foreslår valg af Bjarke Sanbeck, Advokat hos Mazanti-Andersen som dirigent.

Ad pkt. b:
Formandens beretning kan læses på klubbens hjemmeside senest d. 16. februar 2022.

Ad pkt. d og e:
Årsregnskab for 2021, den regnskabsmæssige årsberetning for 2021, kontingenter og budget for 2022 kan ses på klubbens hjemmeside eller klik
HER senest 21. februar 2022.

Ad pkt. f:
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. modtaget pr. e-mail senest torsdag d. 24. februar 2022 på bestyrelsen@gentofteswim.dk

Ad pkt. g:

Til bestyrelsen er følgende på valg i år: Dorte Vang-Jensen, Michael Hvidt, Ruth Terkilsen, Torsten Ringberg og Jan Mindegaard.

Torsten Ringberg, Jan Mindegaard og Ruth Terkilsen genopstiller, og bestyrelsen foreslår genvalg.

Dorte Vang-Jensen og Michael Hvidt ønsker efter mange års arbejde ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg til Kim Bai Wadstrøm og Jesper Nytoft Bergmann.

Ikke på valg i år: formand Henrik Larsen, Jakob Rybak-Andersen, Thomas Dessau, Louise Hinsch Lauritsen. Bestyrelsen har besluttet at det ikke er hensigtsmæssigt at både formand og næstformand fratræder samtidigt til næste år. Derfor udtræder Jakob Rybak-Andersen, og bestyrelsen foreslår valg til Anna Udar

Ad pkt. h:

Som suppleant til bestyrelsen er følgende på valg i år: som 1. suppleant Anna Udar, som 2. suppleant Karna Vejborg. Bestyrelsen foreslår valg til Karna Vejborg som 1. st. suppleant

Ad pkt. i:

Bestyrelsen foreslår genvalg til Grant Thornton, ved statsautoriseret revisor Per Lundahl

Regler for forslag og fuldstændig dagsorden:
Den fuldstændige dagsorden offentliggøres senest en uge før generalforsamlingen ved opslag i Kildeskovshallen og på klubbens hjemmeside, dvs. senest den 2. marts 2022.

Vi følger myndighedernes anbefalinger til antal, areal og afstand:

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

Formand, Henrik Larsen
Gentofte, den 9. februar 2022

 

Facebook

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere

Sponsorer